Uw Privacy

TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARING

(Opgesteld te Putte op 11 december 2018 - laatst gewijzigd op 11 december 2018)


Lees deze privacyverklaring (de 'Verklaring') grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

Deze Verklaring is van toepassing op individuen die interactie hebben met Cosy In & Out. De Verklaring licht toe hoe uw Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door Cosy In & Out ('Wij', 'Ons'). Er wordt ook uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens, hoe u ze kunt bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met inbegrip van Persoonsgegevens die Wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals onze verkoopsdienst, apps, website, externe sociale websites en evenementen.

Wij wijzen erop dat Wij de Persoonsgegevens die Wij op één bepaalde manier verzamelen (bv. een website van Cosy In & Out) combineren met Persoonsgegevens die wij op een andere manier verzamelen (bv. een opendeurdag bij Cosy In & Out). In het kader hiervan combineren Wij Persoonsgegevens die oorspronkelijk door verschillende entiteiten van Cosy In & Out verzameld werden. Gelieve Deel 10 te raadplegen voor meer informatie over hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

Als u nalaat om ons noodzakelijke Persoonsgegevens te verstrekken kunnen Wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet aanbieden. (Wij zullen aangeven wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door dit duidelijk te vermelden op onze inschrijvingsformulieren).


Deze Verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (Deel 11).

Deze Verklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

4. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

5. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

7. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

8. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

9. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN UW ANDERE RECHTEN

10. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

11. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING

12. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS

------------------------------------------------------------

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Verklaring heeft betrekking op Persoonsgegevens die Wij met behulp van de hieronder beschreven methodes (zie Deel 2) van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:

Cosy In & Out websites. Op de consument gerichte websites die door of voor Cosy In & Out geëxploiteerd worden, met inbegrip van websites die Wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL's en minisites die Wij beheren op externe sociale netwerken zoals Facebook (de 'Websites').

Mobiele websites/apps van Cosy In & Out. Op de consument gerichte mobiele websites of toepassingen die door of voor Cosy In & Out geëxploiteerd worden, zoals apps voor smartphones.

E-mailberichten, sms'en en andere elektronische berichten. Elektronische communicatie tussen u en Cosy In & Out.

Offline inschrijvingsformulieren. Afgedrukte inschrijvingsformulieren en soortgelijke formulieren die Wij verzamelen via bijvoorbeeld opendeurdagen, demo's in de winkel, wedstrijden en andere promoties, of events.

Gegevens van andere bronnen. Externe sociale netwerken (bv. Facebook, Google) of marktonderzoeken (als feedback niet anoniem gegeven wordt).


2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

Afhankelijk van hoe u met Cosy In & Out communiceert (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen Wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke contactinformatie. Dit omvat alle informatie die u Ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer.

Demografische informatie en interesses. Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl.

Technische informatie over computer/mobiel apparaat. Alle informatie over het computersysteem dat of andere technologische apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om uw computer of apparaat te verbinden met het internet, het type besturingssysteem en het soort en de versie van uw webbrowser. Als u een website of app van Cosy In & Out opent met een mobiel apparaat, zal deze verzamelde informatie ook, voor zover dit toegestaan is, het unieke apparaat-ID van uw telefoon, het reclame-ID, geolocatie en andere vergelijkbare mobiele apparaatgegevens bevatten.

Informatie over het gebruik van websites/communicatie. Wanneer u door onze websites of nieuwsbrieven navigeert of ermee omgaat, gebruiken Wij technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit omvat informatie zoals de links waarop u klikt, de pagina's of inhoud die u bekijkt en hoe lang u ze bekijkt, en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties, zoals de responstijden van inhoud, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt verkregen met behulp van automatische technologieën zoals cookies (browsercookies, flashcookies) en webbakens. Ze wordt ook verzameld door het gebruik van 'third party tracking'. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze technologieën. Meer informatie hierover vindt u in Deel 3.

Marktonderzoek & consumentenfeedback. Dit omvat informatie over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten die u vrijwillig met Ons deelt.

Door consumenten gegenereerde inhoud. Dit verwijst naar alle inhoud die u creëert en vervolgens met Ons deelt op externe sociale netwerken of door deze inhoud te uploaden naar een van onze websites of apps, met inbegrip van het gebruik van externe sociale-netwerkapps zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere vergelijkbare media of inhoud. Indien toegestaan verzamelen en publiceren Wij door consumenten gegenereerde inhoud met betrekking tot uiteenlopende activiteiten, zoals wedstrijden en andere promoties, klantenbinding en externe sociale netwerken.

Informatie van externe sociale netwerken. Dit verwijst naar alle informatie die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook) en waarvoor u het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met Ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn uw basisaccountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en alle aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het externe sociale netwerk de toestemming geeft om ze te delen. Wij ontvangen uw profielinformatie bij externe sociale netwerken (of delen ervan) telkens als u een webtoepassing van Cosy In & Out downloadt of ermee communiceert op een extern sociaal netwerk zoals Facebook, telkens als u een sociale-netwerkfunctie gebruikt die geïntegreerd is in een website van Cosy In & Out (zoals Facebook Connect) of telkens als u met Ons communiceert via een extern sociaal netwerk. Om meer te weten te komen over hoe uw informatie van een extern sociaal netwerk door Cosy In & Out verkregen wordt of om u uit te schrijven van het delen van deze sociale-netwerkinformatie, dient u de website van het desbetreffende externe sociale netwerk te bezoeken.

Financiële en betalingsinformatie. Alle informatie die Wij nodig hebben om een bestelling te verwerken of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bank- of kredietkaart (naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum, enz.) of andere betalingsvoorwaarden (als deze beschikbaar gemaakt worden). In elk geval behandelen Wij of de dienstverlener(s) voor de verwerking van betalingen financiële en betalingsinformatie op een manier die voldoet aan de geldende wetten en beveiligingsnormen, zoals PCI DSS.

Gevoelige Persoonsgegevens. Wij verwerken gevoelige gegevens enkel voor marketing doeleinden indien u daar uw expliciete toestemming voor hebt gegeven. Indien wij voor andere doeleinden Persoonsgegevens verwerken dan zullen we ons op de volgende juridische gronden baseren: (i) detectie en preventie van criminele activiteiten ( inclusief fraude preventie); en (ii) compliance met geldende wetgeving (bijvoorbeeld om te voldoen aan rapportage rond diversiteit).


3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN.

Wij zullen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 vragen of verzamelen. Indien wij toch vaststellen dat er onbewust dergelijke persoonsgegevens werden verzameld zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. Cosy In & Out kan wel Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 verkrijgen rechtstreeks van de ouder of de wettelijke voogd en dit met de expliciete toestemming van deze persoon.


4. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

Cookies/Vergelijkbare technologieën. Gelieve onze Cookieverklaring te bekijken om te weten hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor meer informatie over de cookies die Wij gebruiken en de doeleinden waarvoor Wij ze gebruiken.

Logbestanden. Wij verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw surfgewoonten. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen Ons om fouten op te sporen, de prestaties te verbeteren en de beveiliging van onze Websites te handhaven.

Webbakens. Webbakens (ook wel bekend als 'web bugs') zijn kleine stukjes code die een grafisch beeld afleveren in een webpagina of een e-mail met het doel gegevens naar Ons terug te sturen. De informatie die via webbakens verzameld wordt, omvat informatie zoals het IP-adres en informatie over hoe u reageert op een e-mailcampagne (bv. op welk tijdstip werd de e-mail geopend, op welke links klikt u in de e-mail, enz.). Wij gebruiken webbakens op onze Websites of voegen ze toe in e-mails die Wij aan u sturen. Wij gebruiken de informatie van webbakens voor verschillende doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, de rapportage van websitebezoek, tellingen van unieke bezoekers, e-mailcontrole en -rapportage en personalisatie.


5. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor Wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten Persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.


Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken:  Wedstrijden, marketing en andere promoties. Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken Wij uw Persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over goederen en diensten (bv. publicitaire mededelingen of campagnes of promoties). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms, telefoontjes en postmailings voor zover toegestaan door de geldende wetten. Enkele van onze campagnes en promoties worden gevoerd op websites en/of sociale netwerken van derden. Dit gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in Deel 9 en Deel 10 hierna. U vindt meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties in de officiële regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie gepost worden 

Onze reden:  a) Met uw toestemming (indien vereist); b) Het vervullen van contractuele verplichtingen; c) Onze rechtmatige belangen

Onze rechtmatige belangen:  a) Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen; b) Consumententypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten.


Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken: Externe sociale netwerken. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens wanneer u functionaliteiten van externe sociale netwerken gebruikt, zoals 'like'-functies om u reclame aan te bieden en met u in contact te komen op externe sociale netwerken. Voor meer informatie over de werking van deze functies, welke profielgegevens Wij over u verzamelen en hoe u zich kunt uitschrijven, raadpleegt u de privacyverklaringen van de relevante externe sociale netwerken.

Onze reden: a) Met uw toestemming (indien vereist); b) Onze rechtmatige belangen

Onze rechtmatige belangen: a) Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen; b) Consumententypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten.


Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken: Personalisatie (offline en online). Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken Wij uw Persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om in te spelen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze Websites en apps te verbeteren en personaliseren, (iv) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Websites/apps geoptimaliseerd is voor u en uw computer of apparaat, en (v) om u gerichte reclame en inhoud aan te bieden. Het gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dat betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel. U vindt meer informatie over hoe u zich kunt uitschrijven in Deel 10 hierna.

Onze reden: a) Met uw toestemming (indien vereist); b) Onze rechtmatige belangen

Onze rechtmatige belangen: a) Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen; b) Consumententypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten.


Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken: Afhandeling van bestellingen. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens en betalingsinformatie.

Onze reden: a) Het vervullen van contractuele verplichtingen; b) Met uw toestemming (indien vereist); c) Wettelijke verplichtingen; d) Onze rechtmatige belangen

Onze rechtmatige belangen: a) Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; b) Efficiënter zijn; c) Onze assets en ons personeel beschermen


Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken:  Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek of marktonderzoek, analytisch, beveiliging). Overeenkomstig de geldende wetten gebruiken Wij uw Persoonsgegevens voor andere algemene doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek of marktonderzoek en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onze veiligheid te verzekeren.

Onze reden: a) Het vervullen van contractuele verplichtingen; b) Met uw toestemming (indien vereist); c) Wettelijke verplichtingen; d) Onze rechtmatige belangen

Onze rechtmatige belangen: a) Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; b) Efficiënter zijn; c) Onze assets en ons personeel beschermen


Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken: Wettelijke redenen of fusie/overname Ingeval. Cosy In & Out of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen Wij uw Persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze Website af te dwingen.

Onze reden: a) Wettelijke verplichtingen; b) Onze rechtmatige belangen

Onze rechtmatige belangen: a) Naleving van wettelijke verplichtingen; b) Onze assets en ons personeel beschermen

 

6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Naast de entiteiten van Cosy In & Out die vermeld worden in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (zie Deel 12), delen Wij uw Persoonsgegevens ook met de volgende types van externe organisaties:

Dienstverleners. Dit zijn externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf (bv. afhandeling van bestellingen, verwerking van betalingen, opsporen van fraude en identiteitscontrole, exploitatie van de website, marktonderzoeksbedrijven, ondersteunende diensten, promoties, websiteontwikkeling, gegevensanalyse, CES, enz.). Dienstverleners en hun geselecteerde personeel mogen enkel in Onze naam toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze gebruiken voor de specifieke taken die ze verzocht werden uit te voeren op basis van onze instructies, en moeten ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig blijven.

Ratingbureaus/incassobureaus. Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, zijn ratingbureaus en incassobureaus externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen om uw kredietwaardigheid te controleren (met name voor bestellingen met factuur) of om openstaande facturen te innen.

Externe bedrijven die Persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Behalve in situaties waarin u uw toestemming gegeven hebt, geven wij geen machtiging voor of verkopen Wij uw Persoonsgegevens niet aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit zal openbaar gemaakt worden op het moment dat uw toestemming gevraagd wordt.

Externe ontvangers die Persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname. Wij zullen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie (zie Deel 5 voor meer informatie).


7. RETENTION OF YOUR PERSONAL DATA

Wij zullen elke redelijke stap zetten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens enkel verwerkt worden voor een minimale duur. Wij gebruiken daarvoor de volgende criteria:

(a) Cosy In & Out zal een kopie van uw Persoonsgegevens om u te identificeren gebruiken zolang

i) dat Wij een commerciële relatie met u hebben (bv. Indien u bent aangemeld voor onze nieuwsbrieven en uzelf u nog niet hebt uitgeschreven, zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor marketing doeleinden)

ii) Uw Persoonsgevens noodzakelijk zijn voor een andere doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring en we hiervoor een geldige juridische basis hebben,

EN

b) de duurtijd die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om Onze rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Dit extra jaar is voorzien mocht er net voor het einde van de initiële periode een eis gesteld worden die maakt dat Wij de persoonsgegevens alsnog nodig hebben. Deze periode zal dienen om een nieuwe datum te bepalen waarop de data verwijderd, vernietigd of geanonymiseerd zal worden. Het spreekt voor zich dat Wij de data kunnen aanhouden zolang de gestelde eis dit nodig maakt.


8. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen (hieronder beschreven) om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.

Mensen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Uw Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op 'need-to-know'-basis, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens verzameld werden (bv. ons personeel dat verantwoordelijk is voor de consumentenzorg heeft toegang tot uw klantenbestand).

Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen. Wij slaan uw Persoonsgegevens op in exploitatieomgevingen die gebruikmaken van redelijke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen om Persoonsgegevens te beschermen. De verzending van informatie via het internet is jammer genoeg niet volledig veilig, en hoewel Wij ons uiterste best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van de gegevens tijdens de verzending via onze Websites/apps niet garanderen.

Maatregelen die Wij verwachten dat u neemt. Het is belangrijk dat u ook een rol speelt bij het veilig en zeker houden van uw Persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft voor een onlineaccount, moet u een wachtwoord kiezen dat anderen moeilijk kunnen raden. Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders! U moet ervoor zorgen dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft, en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden, en zorg ervoor dat u zich afmeldt telkens als u de computer verlaat. U moet ook gebruikmaken van de privacy-instellingen of -controles die Wij u bieden op onze Website/in onze app.


9. UW RECHTEN

Toegang tot Persoonsgegevens. Als de wetgeving hierin voorziet, hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw Persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door Ons een e-mail te sturen naar info@cosy.be of door ons te schrijven op Mechelbaan 825/2 - 2580 Putte - België. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen (indien dit door Ons gevraagd wordt en wettelijk toegestaan is). Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.

Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan Ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.

Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van Persoonsgegevens). Y, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen (i) om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw Persoonsgegevens verzoeken; (ii) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens (ook voor direct marketing doeleinden); (iii) het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens beperken; en (iv) uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.

Wij wijzen erop dat Wij in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zullen wij een deel van uw Persoonsgegevens moeten bijhouden nadat u om de verwijdering ervan verzocht hebt om te voldoen aan onze wettelijke of juridische verplichtingen. Mogelijk staan de geldende wetten ons ook toe om een deel van uw Persoonsgegevens bij te houden om te voorzien in onze bedrijfsbehoeften.

Voor zover beschikbaar hebben onze Websites een speciale functie waarmee u de Persoonsgegevens die u verstrekt hebt kunt herzien en bewerken. Wij wijzen erop dat Wij onze geregistreerde consumenten vragen om hun identiteit (bv. aanmeldings-ID/e-mailadres, wachtwoord) te controleren voor zij toegang krijgen tot hun accountinformatie of deze kunnen wijzigen. Dit helpt om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

Wij hopen dat Wij de vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u echter onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.


10. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

Wij streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot de Persoonsgegevens die u aan Ons verstrekt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw Persoonsgegevens:

Cookies/Vergelijkbare technologieën. U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of (ii) uw browser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze gebruikt worden. U vindt meer informatie hierover in Deel 4 hierboven.

Reclame, marketing en promoties. Als u wilt dat Cosy In & Out uw Persoonsgegevens gebruikt om zijn producten of diensten te promoten, kunt u dit aangeven door middel van de relevante aanvinkvakjes die u op de inschrijvingsformulieren vindt. Als u deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven worden. Als u de publicitaire mededelingen niet meer wenst te ontvangen die door om het even welk communicatiemiddel gestuurd worden, zoals externe sociale netwerken, kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Daartoe meldt u zich aan bij de Websites/apps of externe sociale netwerken en past u uw gebruikersinstellingen in uw accountprofiel aan door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door ons te bellen. Wij wijzen erop dat u, zelfs als u zich uitschrijft van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zult ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wijzigingen van uw wachtwoord, enz.) en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

Personalisatie (offline en online). Als dit wettelijk vereist is, kunt u, als u wilt dat Cosy In & Out uw Persoonsgegevens gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring/gerichte reclame en inhoud aan te bieden, dit aangeven via de desbetreffende aanvinkvakjes op het inschrijvingsformulier of door de vragen te beantwoorden die wij bij een opendeur of ander evenement u stellen. Als u beslist dat u hier niet langer van wilt profiteren, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door u aan te melden bij de Websites/apps en uw gebruikersinstellingen aan te passen in uw accountprofiel. Dit doet u door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door ons te bellen.


11. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING

Als Wij de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze Verklaring gebeurd zijn.


12. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en privacypraktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact met Ons opnemen via info@cosy.be of door ons te schrijven - Cosy In & Out bvba - Mechelbaan 825/2 - 2580 Putte - België of ons te bellen op het nummer +32 (0)15 75 64 32. 

Wij zullen elke klacht over de manier waarop Wij Persoonsgegevens beheren (met inbegrip van klachten dat Wij uw rechten geschonden hebben volgens de geldende privacywetten) bevestigen en onderzoeken.

arrow_drop_up arrow_drop_down